CIRCULARITEIT

ATAG Circulariteit

Wat is circulariteit?

Circulariteit is een systeem waarin grondstoffen niet worden uitgeput, maar opnieuw worden ingezet voor productie of hergebruik. Dit betekent dat producten niet zomaar weggegooid worden, maar opnieuw in de economie gebracht door recycling en hergebruik. Het basisprincipe van een complete circulaire economie is dat alles opnieuw wordt gebruikt, waardoor zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn, wat beter is voor het voortbestaan van onze planeet.

Hoe implementeert ATAG Benelux circulaire processen?

Vanzelfsprekend is ATAG Benelux erg betrokken om haar werkzaamheden zo duurzaam mogelijk te laten verlopen en zo een schonere wereld te creëren. Een middel hierin is de transitie naar het gebruik van meer circulaire processen.

ATAG Benelux verwerkt circulaire processen in haar bedrijfsstrategie door zoveel mogelijk duurzame producten te maken, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van energiezuinige en langmeegaande producten en grondstoffen te hergebruiken tijdens productie. Mocht dit ontwikkelde product tijdens de levensduur reparatie nodig hebben dan zorgen we ervoor dat onderdelen eenvoudig worden vervangen zodat het product weer goed functioneert. Als reparatie van een product niet meer mogelijk is, kijkt ATAG Benelux of er een mogelijkheid is de producten  te “refurbishen” voor een tweede leven. Als ook dat niet meer kan, gaan we het product recyclen om onnodig weggooien te voorkomen.

Het Circular Kitchen project

Een lopend project gefocust op circulaire processen is het Circular Kitchen (H2020) project. Dit is een project dat al loopt vanaf 2018 tot aan 2022. Het doel is om een circulaire keuken te ontwerpen en te ontwikkelen voor huishoudens in Nederland en Zweden. Bij het ontwerpen van een circulaire keuken is het belangrijk dat er zo veel mogelijk van dezelfde duurzame materialen worden gebruikt en dat onderdelen gemakkelijk vervangen en producten refurbished kunnen worden in een modulair design. Dit is een project dat ATAG Benelux samen met andere partners in samenwerking met de TU Delft uitvoert. In 2019 zijn ook diverse producten van ATAG onder handen genomen door studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen om inzichten te krijgen in de circulariteit van deze producten.