VERANTWOORD ONDERNEMEN

VERANTWOORD ONDERNEMEN BINNEN ONZE ORGANISATIE
Binnen ATAG Benelux vinden we mens en milieu belangrijke onderwerpen, daarom focussen wij ons op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met behulp van de 3 P’s (People, Planet, Prosperity) proberen wij iedere dag duurzamer te maken.

Hand,Planting,Trees,With,Technology,Of,Renewable,Resources,To,Reduce

People
Een goed MVO-beleid begint bij onze eigen organisatie. Een veilige en gezonde werkomgeving, open en eerlijke communicatie en een inspirerende en uitdagende functie. Zo verspreiden wij onder ons personeel regelmatig een tevredenheidsonderzoek, organiseren wij een jaarlijkse interne gezondheidsweek, stimuleren wij ons personeel om te bewegen door middel van bedrijfsfitness of te fietsen naar het werk in plaats van de auto pakken.

Planet
Een belangrijke tak binnen ATAG Benelux is innovatie, hierdoor kunnen wij ons onderscheiden. Door innovatie en samenwerkingen met partners kunnen kansen in de markt worden gecreëerd. Onze innovatie leidt tot duurzaamheid: innovatie gaat niet alleen over nieuwe technieken maar ook over andere manieren van samenwerken en slim combineren. Door innovatie bereiken wij doelen als duurzame huisvesting, duurzaam energieverbruik, efficiënt gebruik van grondstoffen en recycling, efficiënte logistiek en duurzame mobiliteit (brandstofverbruik).

Prosperity
Via sociale betrokkenheid probeert ATAG Benelux een positieve impact te bereiken in de lokale gemeenschappen waar we actief zijn; Investeren in de samenleving om de kwaliteit van leven voor iedereen te verbeteren.
Een voorbeeld hiervan is de levering van keukenapparatuur aan Hospice Rose Hill in Rozendaal (palliatieve terminale zorg).

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN
Wereldwijd zijn er door de Verenigde Naties 17 doelen voor duurzame ontwikkelingen opgesteld. Bij ATAG Benelux hebben wij hiervan vier doelen overgenomen, namelijk: gezondheid en welzijn, betaalbare en schone energie, duurzame steden en gemeenschappen en duurzame samenwerking voor het behalen van deze doelen. Wij leggen u graag uit hoe wij helpen om deze globale doelen te behalen

Gezondheid en welzijn
Wij motiveren ons personeel graag omtrent gezondheid en welzijn. Zo organiseren wij binnen ATAG Benelux een  jaarlijkse “gezondheidsweek”, motiveren wij werknemers om de trap te nemen in plaats van de lift, bevorderen we het gebruik van een fiets en gaan wij voor een optimaal klimaat op ons hoofdkantoor.

Duurzame en betaalbare energie

Betaalbare en schone energie
Binnen onze organisatie zetten wij ons graag in om het doel van betaalbare en schone energie te behalen. Zo hebben wij vanaf januari 2019 alle waterkoelsystemen verwijderd, hebben we 42 laadpalen voor elektrische voertuigen op onze parkeerplaats geplaatst en zijn wij begonnen met een elektrisch leaseplan. Maar – er is nog meer: we zijn druk bezig met het realiseren van zonnepanelen op ons dak.

Duurzame steden en gemeenschappen
Omdat de wereldbevolking sterk groeit, moeten we moderne en duurzame steden bouwen. Hiervoor hebben we nieuwe, intelligente stadsplanning nodig die veilige, betaalbare en veerkrachtige steden creëert met groene leefomstandigheden. ATAG Benelux draagt graag haar steentje bij met behulp van renovatie aan beschadigde producten, leaseconcepten in combinatie met een servicecontract en onze deelname aan het “Circular Kitchen-project”.

We verspillen vandaag 30% van de wereldwijde voedselproductie. We produceren en consumeren zonder voldoende rekening te houden met de impact op de natuurlijke rijkdommen van de planeet. De huidige situatie is onhoudbaar en daarom moeten we “meer doen, met minder”.

Duurzame samenwerking
De globale doelen kunnen alleen gehaald worden wanneer we samenwerken. Hierom heeft ATAG Benelux meerdere duurzame samenwerkingen, bijvoorbeeld met partners voor circulaire producten, universiteiten die zich focussen op circulariteit en de gemeente Duiven voor duurzame bronnen.