ISO 9001:2015

Sinds september 2018 is ISO 9001:2008 vervallen en is de 2015-versie de enig geldende ISO 9001-norm. ATAG Benelux is dan ook ISO9001:2015 gecertificeerd.

MVO Prestatieladder niveau 3

Sinds maart 2022 is ATAG Benelux gecertificeerd voor de MVO Prestatieladder niveau 3.