Geplaatst op: 21-6-2013
Afbeelding: maaltijdbeleving

Verhogen van de maaltijdbeleving voor mensen met een beperking

Eten is beleven

Verhogen van de maaltijdbeleving voor mensen met een beperking
Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen worden belemmerd in het maken van keuzes in wat en wanneer ze eten. Ook kan het lastig zijn om de juiste ingrediënten te kopen, een warme maaltijd te bereiden en vervolgens af te ruimen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de beleving van de maaltijd. Consumentenonderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased Research gaat samen met Siza, ATAG en Distrivers onderzoeken hoe met innovatieve technologische oplossingen de zelfstandigheid van mensen met een beperking en het plezier in eten verhoogd kan worden.

Kiezen, aanschaffen en bereiden
De innovatieve technologie die binnen het onderzoek ontwikkeld gaat worden moet het proces van het kiezen, aanschaffen, bereiden en eten van de maaltijd vereenvoudigen. Hierbij wordt ook gekeken naar de juiste maaltijdkeuze die past bij een gezond leven. Daarnaast moet de oplossing voor de warme maaltijdbereiding er voor zorgen dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen. Door het creëren van bovengenoemde randvoorwaarden kan de beleving rondom de maaltijd verbeterd worden en daarmee de kwaliteit van leven.

Onderzoek
Food & Biobased Research gaat onderzoeken wat de huidige mate van zelfstandigheid is op het gebied van maaltijdsamenstelling, maaltijdbereiding en beleving. Hiervoor gaan de consumentenonderzoekers in gesprek met cliënten met verschillende beperkingen en begeleiders van Siza. Samen met Distrivers en ATAG worden vervolgens oplossingen ontwikkeld, die de mensen kunnen helpen bij het zelfstandig gezond en lekker eten. Bijvoorbeeld aangepaste kookapparatuur (ATAG) en hulpmiddelen voor het kiezen, bestellen en kopen van gezonde voeding (Distrivers). Prototypes van de ontwikkelde oplossingen worden door de cliënten van Siza getest. De verwachting is dat met meer zelfstandigheid, ook het plezier in eten (maken) zal toenemen.

Het onderzoek neemt in totaal 3 jaar in beslag. Het verbindt technologie, voeding en zorg en sluit aan bij de doelstellingen van de topsector Agrifood, dat ook een deel van het project financiert. De kennis en methodes die door dit onderzoek ontwikkeld worden, kan later ook toegepast worden bij andere doelgroepen, bijvoorbeeld thuiswonende ouderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wageningen UR
Wageningen UR Food & Biobased Research is een R&D-organisatie voor duurzame innovatie op het gebied van gezond voedsel, duurzame versketens en biobased producten. Wageningen UR heeft als missie 'To explore the potential of nature to improve the quality of life'.  Binnen Wageningen UR bundelen 9 gespecialiseerde onderzoeksinstituten van stichting DLO en Wageningen University hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 vestigingen, 6.000 medewerkers en 9.000 studenten behoort Wageningen UR wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak.

Siza
Dagelijks zetten medewerkers van Siza hun energie, kennis en kunde in om mensen met een handicap zodanig te ondersteunen dat zij kunnen leven zoals ze zelf willen. Ruim 3500 mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap, Niet Aangeboren Hersenletsel of een aan autisme verwante stoornis maken gebruik van deze ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen. De vragen lopen uiteen van ondersteuning thuis, logeren en 24-uurszorg in een huis van Siza. Van behandeling en begeleiding tot werk in een activiteitencentrum, in de wijk, op leer-werkplekken en coaching en re-integratie. Bij Siza werken zo’n 3000 medewerkers vanuit ruim 150 locaties verspreid over de provincie Gelderland en Midden-Brabant.

ATAG
ATAG Nederland is een vooraanstaande fabrikant van keukenapparatuur met de merken ATAG, Pelgrim en ETNA. Deze merken hebben in de Benelux een hoge naamsbekendheid. ATAG Nederland telt momenteel 375 medewerkers en is gevestigd in Duiven, vlakbij Arnhem aan de A12.
ATAG Nederland wil continu innoveren in producten en diensten voor de thuiskok en kookliefhebber. Hierbij lopen we voorop in onze branche, in het bijzonder met de hoogwaardige ATAG kooktoestellen, die in Duiven ontwikkeld worden. Inspelen op nieuwe ontwikkelingen en het aanbieden van klantgerichte dienstverleningsconcepten zijn kernelementen in de ondernemingsstrategie.  
ATAG is in het project ‘Eten is beleven’ consortiumaanvoerder en indiener van de subsidieaanvraag bij de topsector Agro&Food.

Distrivers
Distrivers is een landelijke maaltijdspecialist en voedingsmiddelenleverancier voor ruim 450 zorginstellingen. Ook leveren zij maaltijden en boodschappen voor ouderen aan huis. Hiervoor is het concept ‘Ding dong’ ontwikkeld. Als voedingsleverancier realiseert Distrivers zich dagelijks dat eten bijdraagt aan een sneller herstel en de maaltijd het hoogtepunt van de dag is voor veel cliënten. Het uitgangspunt van Distrivers is dan ook: goed en en lekker eten bestaat voor de helft uit gastvrijheid, voor een kwart uit sfeer en voor een kwart uit het eten zelf. Hiervoor hebben zij diverse belevingsconcepten ontwikkeld.